Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

Make me a channel

<< Go back to song list

1. Make me a channel of your peace,
Where there is hatred let me bring Your love;
Where there is injury, Your pardon, Lord;
And where there’s doubt, true faith in You.

ref: Oh, Master, grant that I may never seek
So much to be consoled as to console;
To be understood as to understand;
To be loved as to love with all my soul.

2. Make me a channel of Your peace.
Where there’s despair in life let me bring hope;
Where there is darkness, only light;
And where there’s sadness, ever joy.

3. Make me a channel of Your peace.
It is in pardoning that we are pardoned,
In giving to all men that we receive,
And in dying that we’re born to eternal life.

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se