Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

King is born

<< Go back to song list

KING IS BORN

1.A King is born this day in Bethlehem   Halelujah 

Král se narodil v tento den v Betlémě, Haleluja

No crown is worn but angels worship Him,     halelujah

nenosí korunu, ale andělé ho uctívají Haleluja

Almighty God so meek so mild     salvation comes through this Holy Child

Všemohoucí Bůh, tak pokorný, tak mírný    spása přichází skrze toto Svaté Dítě

(a King is born)    Král jest zrozen

He is in the manger now       nyní je v jesličkách

(a king si born)   Král jest zrozen

humbly come and humbly bow      pokorně přistupte a v pokoře se klanějte

(the tiny Lord)     reaching out His tiny hand

 maličký pán vztahujíc svou drobnou ručku

(a king is born)       Král jest zrozen

(this day in Bethlehem)   v tento den v Betlémě

this day in Bethlehem,    v tento den v Betlémě

 

2.His palace is lowly His throne is made of hay Halelujah

Jeho palác je skromný a trůn má ze slámy Haleluja

 Shepherds bow down to see His holy face Hale – Halelujah 

Pastýři se sklánějí aby zahlédli Jeho svatou tvář Haleluja

(Halelujah)

Heaven is singing of peace on earth filled with the wonder of His birth

Nebe zpívá o míru na Zemi, která je naplněna zázrakem  Jeho zrození

(a king is born)   Král jest zrozen

He is in the manger now    nyní je v jesličkách

(a king si born)    Král jest zrozen

humbly come and humbly bow    pokorně přistupujte a v pokoře se klanějte

(the tiny Lord)   prťavý:-) Bůh

reaching out His tiny hand    vztahujíc svou drobnou ručku

(a king is born)          Král jest zrozen

(this day in Bethlehem)

this day in Bethlehem.   v tento den v Betlémě

 

Bridge:            Come humbly  and humbly bow   He´s in  the manger now

                        pokorně přistupujte a v pokoře se klanějte,   nyní je v jesličkách

                        Come humbly  and humbly bow   He´s in  the manger now

                        (Come humbly  and humbly bow He´s in  the manger now)

                        (Come humbly  and humbly bow He´s in  the manger now)

 

  1. A King is sborn this day in Bethlehem Halelujah

 No crown is worn but angels worship Him, hale –     halelujah

Nenosí korunu, ale andělé ho uctívají Haleluja

(halelujah)

Almighty God so meek so mild salvation comes through this Holy Child

 (a King is born)  

Every body praise His name    Všichni chvalme Jeho jméno

(a King is born)

we will never be the same      už nikdy nebudeme stejní

(the tiny Lord)

reached out His mighty hand   vztáhnul svou mocnou ruku

 (a King is born)

this day in Bethlehem

(this day in Bethlehem)

Every body praise His name    Všichni chvalme Jeho jméno

(a King is born)

we will never be the same      už nikdy nebudeme stejní

(the tiny Lord)

reached out His mighty hand   vztáhnul svou mocnou ruku

(a King is born)

 this day in Bethlehem

(this day in Bethlehem)

 

Author:  ,

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se