Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

Gloria, Gloria soli deo Gloria

<< Go back to song list

Gloria gloria soli Deo gloria
glooooooooooriia
gloria

Soli Deo, soli deo, soli Deo gloria
solii Deo glooooooooria

Soolii Deo Soli Deeo
Soli Deo gloria
gloria, glooria
gloria

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se