Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

Every praise

<< Go back to song list

EVERY PRAISE                                                                            Všechna chvála

( Hezekiah Walker and John David Bratton)

Ev’ry praise is to our God,                                                               Všechna chvála patří Pánu

ev’ry word of worship with one accord                                              každé slovo modlitby je v souladu

Ev’ry praise, ev’ry praise is to our God.                                            Všechna chvála, všechna chvála  patří Pánu

Sing hallelujah to our God,                                                               Zpívej hallelujah našemu Pánu

Glory hallelujah is due our God                                                         Sláva hallelujah je kvůli našemu Pánu

Ev’ry praise, ev’ry praise is to our God                                              Všechna chvála, všechna chvála  patří Pánu

 

Ref:     God, my savior,                                                                        Bůh, můj spasitel

God, my healer                                                                                   Bůh, můj uzdravitel

God, my deliverer                                                                               Bůh, můj vysvoboditel

Yes, he is, Yes, he is.

2x …Yes, he is

 

Ev’ry praise is to our God,                                                                 Všechna chvála patří Pánu

ev’ry word of worship with one accord                                               každé slovo oslavování v jednom souzvuku

Ev’ry praise, ev’ry praise,                                                                 Všechna chvála, všechna chvála

Ev’ry praise, ev’ry praise,                                                                 Všechna chvála, všechna chvála

………….

Ev’ry praise is to our God,                                                                 Všechna chvála patří Pánu

ev’ry word of worship with one accord                                                každé slovo oslavování v jednom souzvuku

Ev’ry praise, ev’ry praise,                                                                 Všechna chvála, všechna chvála

Ev’ry praise, ev’ry praise,                                                                 Všechna chvála, všechna chvála

 

 

 

Author:  ,

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se