Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

Ať zní dál Gloria

<< Go back to song list

Prosím tě, Pane, zavítej k nám
a z našich srdcí si vystavěj chrám
prosím za lásku, ať zášti jsem prost
za vůni člověčiny, opravdovost

Za normální soucit bez postranních gest
co pod rouškou zájmu chystají lest
co pro vlastní prospěch předstírají
že když jim uvěříš, tak budeš v ráji

Ať zní dál Gloria
in exelsis Deo
ať zní dál Gloria
et in terra pax

Taky tě prosím ve jménu Tvém
ať nejsme páky těch, co rabují zem
ať naše naděj netkví v prázdném náboženství
v opiu lidstva, po kterém se spí

Ať Tvoje království je mezi námi
prochází světem a dějinami
ať nejsme svoji, ale jsme Tví
ať naše víra není jedno velké pokrytectví

Ať zní dál Gloria
in exelsis Deo
ať zní dál Gloria
et in terra pax
et in terra pax
et in terra pax

Author:  

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se