Velikost písma

Zvětšit Zmenšit

Chcete se stát členem?

Cíl KSG:
Vytvářet vyváženost mezi kvalitou a pozitivní atmosférou v partě s otevřeností pro nově příchozí. Koncertovat s radostí a tuto radost předávat posluchačům.

Organizace KSG:
KSG je amatérský sbor pod záštitou YMCA Orlová.
KSG je řízen pětičlenným výborem, který navrhují a schvalují všichni aktivní členové na výroční poradě. Členové výboru musí být aktivními členy.

Výbor odpovídá za: organizaci koncertů a jiných akcí jako např. gospelový workshop, technické zázemí, hospodaření, provoz kapely, informovanost v KSG, příjem nových členů, výběr písní, výběr písní pro webové stránky, aktualizaci internetových stránek, propagaci, vedení, rozhodování, vztah s YMCA Orlová a YMCA Praha, komunikaci s Unii Českých pěveckých sborů včetně úředních záležitostí, delegování úkolů členům. Zároveň odpovídá za plnění podmínek aktivního člena stanovených níže.

Aktivní členové se mohou účastnit porady výboru, mohou vznášet podněty a připomínky. Nemohou však rozhodovat hlasováním.

Na činnost výboru dohlíží aktivní členové, výbor se zodpovídá aktivním členům.

Člen KSG může získat členství aktivní nebo přidružené dle splnění podmínek daného členství (viz níže).

Člen odpovídá za plnění stanovených podmínek (viz níže).

Pro zájemce o aktivní členství v KSG:
Členem se může stát každý, kdo chce a umí zpívat , nezáleží na věku, barvě pleti a náboženském vyznání – Zájemci o zpívání s KSG by však neměly být proti srsti písně gospelového a worshipového typu, které především zpívají o Bohu, Božím stvoření, Jeho lásce a vůbec o všem, co souvisí se svědectvím o Jeho nesmírné moci.
Zájemce má možnost vyplnit přihlášku On-line. Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí, že data budou použita v rámci organizace KSG.Souhlasí, že telefon a adresa budou uvedeny v seznamu kontaktů přístupných pouze členům s registrací. Pokud si žájemce nepřeje tyto data uvést, musí na tuto skutečnost upozornit vedoucí KSG Lýdii Jančovou, v takovém případě mu bude vyhověno. Telefon a mail. adresa je potřebná pro organizaci formou sms nebo mail.pošty.
Zařazení do konkrétního hlasu provedou dirigenti na základě hlasové zkoušky zájemce.
Zájemce má 4 týdenní lhůtu na to, aby se rozhodl, zda se stane aktivním členem. Po tuto dobu neplatí členský příspěvek a má statut čestného člena.
Členský příspěvek činí: výdělečně činní 100 Kč / měsíc, nevýdělečně činní (studenti, důchodci,mateřská a jiné) 50 Kč / měsíc
O účasti nově příchozích na koncertech rozhodují dirigenti dle individuálních schopností nováčka.

PŘIHLÁŠKA DO KSG K VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ ZDE

Zkoušky probíhají každý čtvrtek
18.00 – 20.45

Každá poslední sobota v měsíci od 9.00 – 15.00 hod. eventuálně déle dle potřeby. Od 9.00 – 12.00 nácvik písní pohybová zkouška atd. Zkouška s kapelou od 13.00 hod. Čtvrteční zkouška před sobotní zkouškou je kratší. Termín sobotní zkoušky se může změnit na základě potřeb – např. koncertu apod. Termíny sobotních zkoušek jsou vyvěšeny na webových stránkách v sekci pro členy nejméně 2 měsíce předem.

Díky za spolupráci

SMArt Gospel

Spolupodílíme se na projektu SMArt Gospel - podporujeme rodiny dětí se spinální muskulární atrofií Pomáháme prostřednictvím spolku Kolpingova rodina Smečno: Děkujeme za podporu:
Powered by Wordpress Theme by Sjiamnocna  Přihlásit se